Asiaa elämästä ja seksuaalisuudesta

Moikka, tulen kirjoittelemaan tänne kaikenlaista elämästä ja seksuaalisuudesta. Tuu ihmeessä aina välillä kurkkaan.

Seksuaalisuudesta

Seksuaalisuus on jokaiselle ihmiselle olennainen osa ihmisyyttä, hyvinvointia, elämänlaatua ja terveyttä. Seksuaalinen hyvinvointi on tärkeä osa ihmisen yleistä hyvinvointia.

WHO on määritellyt seksuaalisuuden käsitteen näin:

”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen ja mielihyvän sekä koko seksuaalisen kehityksen järjen, tunteen ja biologian tasoilla. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, oppiminen, tutkiminen, leikki, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.”

Ihmisen seksuaalisuus kehittyy läpi elämän kuten seksuaalinen identiteetti sekä minäkuva. Seksuaalisuus on se, mitä me olemme ja seksi sitä, mitä teemme (Suomela 2009).Sydän, Rakkaus, Auringonlasku, Muoto