TukihenkilötoimintaTukihenkilö on henkilökohtainen, luotettava ja turvallinen aikuinen ystävä,

joka tarjoaa tukea, aikaa ja välittävää läsnäoloa lapselle/nuorelle. Tukihenkilö voi toimia myös perheen aikuisen tukena.

35€/h